Alles over Sociale woningen

Tot 2024 investeert Vlaanderen 9,1 miljard euro in woningbouw. Bijna de helft daarvan gaat naar sociale woningbouw. Het andere deel van 't budget is bedoeld voor sociale leningen, energie- en renovatiepremies en renteloze renovatiekredieten. Met de overheidsinvestering wil de Vlaamse regering een boost te geven aan de bouwsector, die de gevolgen van de coronacrisis ondervindt.

Het Brussels gewest investeert de komende 4 jaar 190 miljoen euro in haar haar noodplan voor huisvesting Nieuwe sociale woningen, renovaties en beter leegstandsbeheer. Zo kunnen er meteen 15.000 kwetsbare gezinnen geholpen worden die nu nog op de lange wachtlijst staan.

Koekoekwonen is een nieuwe Gentse coöperatieve voor sociale woningen. Koekoekwonen wil de komende 5 jaar, 10 miljoen euro ophalen bij spaarders. Daarmee wil de coöperatie zo'n 100 verwaarloosde huizen renoveren en daarna verhuren via sociale verhuurkantoren. Zo wil ze tegelijk de leegstand aanpakken en het tekort aan sociale woningen.