Alles over sociale zekerheid

Blokkade bij Econocom na ontslag vakbondsman

Werknemers hebben de hoofdzetel van Econocom in Zaventem de hele dag geblokkeerd. Aanleiding is het ontslag van de hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond. Volgens de vakbonden ondermijnt de directie al enkele jaren het vakbondswerk. Econocom is levert computerapparatuur en ICT-diensten aan bedrijven.

VBO pleit voor eenvoudiger sociaal model

In de aanloop naar de verkiezingen pleit het VBO ervoor ons sociaal model te vereenvoudigen. Er moet 1 statuut komen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, vindt het VBO. De werkgeversorganisatie wil ook een betere activering van werkzoekenden. En is voorstander van een pensioenhervorming.

Basisinkomen blijkt geen wapen tegen werkloosheid

De invoering van een basisinkomen heeft zo goed als geen invloed op de werkgelegenheidsgraad van de bevolking. Dat is de voorlopige conclusie uit een grootschalig experiment met een basisinkomen voor werklozen in Finland. De overheid wil er de sociale zekerheid moderniseren en gaat de onderzoeksresultaten nu verder analyseren.

Gebrek aan globale pensioenvisie wreekt zich

Dat de politiek zoveel mist spuit over de hervorming van de pensioenen, is een kapitale fout. Dat zegt professor Marc De Vos van de UGent en het Itinera Instituut. De onsamenhangende communicatie bewijst volgens hem een gebrek aan visie. Intussen krijgt de bevolking verwarrende signalen.

6 op de 10 Vlamingen pro basisinkomen

Een meerderheid van de Vlamingen is het idee van een basisinkomen genegen. Dat blijkt uit de werkbarometer van Trendhuis. Het basisinkomen is een onvoorwaardelijke geldsom die inkomen via arbeid of vermogen vervangt of aanvult. Zwitserland stemde tegen in een referendum, Finland gaat het vanaf januari uittesten.

Flexi-jobs gelanceerd in horeca

Vanaf vandaag kunnen mensen in de horeca aan de slag via een zogenaamde flexi-job. Dat betekent dat wie al een job heeft, gemakkelijk enkele uren kan bijklussen, zonder sociale zekerheid of belastingen te betalen. De werkgever betaalt wel RSZ. De vakbonden zijn tegen, maar dat weerhoudt Open VLD er niet van om een pluim op z'n hoed te steken.

Regering spaart werkgevers

Werkgevers gaan de tweede maand ziekteverlof van hun werknemers dan toch niet moeten betalen. Die maatregel stond in het regeerakkoord en zou volgend jaar ingaan. Het zou een belangrijke besparing betekenen voor de sociale zekerheid, maar dus ook een grote meerkost voor de bedrijven. Daar ontsnappen ze nu aan, zo heeft minister van Werk Kris Peeters bevestigd.

Z-Healthcare (22) - 27/05/15

België staat bekend om zijn goede gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar toch kunnen we er niet heen om dat bepaalde patiënten het steeds moeilijker hebben om hun behandeling vol te houden. Apothekers zien op dat vlak een duidelijke evolutie.