Alles over tinne van der straeten

De Kamercommissie Energie heeft z'n principiële goedkeuring gegeven aan de eerste Belgische waterstofwet. Die regelt het vervoer van waterstof via een toekomstig pijpleidingennet, tussen onze havens, de buurlanden en grote industriële verbruikers. België is daarmee Europees pionier. Ons land hoopt zo voorsprong uit te bouwen en een toegangspoort te worden voor waterstofimport in Europa.

De federale regering hernieuwt het steunmechanisme voor de 5 jongste windenergieparken op zee. De geldstroom zal niet langer éénrichtingsverkeer zijn. Bij lage stroomprijzen krijgen de windparken steun om uit de kosten te komen, maar bij hoge prijzen zullen de uitbaters een overwinstbelasting betalen. De Kamer heeft daartoe gisteren het licht op groen gezet.

De federale regering voorziet een bankwaarborg voor energieleveranciers. Die hebben zelf steeds meer geld nodig om op de markt gas of stroom te kopen. En banken staan er niet om te springen die uitgaven te financieren. Met een staatswaarborg moet het voor energieleveranciers gemakkelijker worden om geld te lenen. De regering hoopt zo een systeemcrisis in de energiesector te vermijden.

De beheerder van het hoogspanningsnet Elia heeft het conceptplan voorgesteld van wat het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld moet worden. Het Prinses Elisabeth Eiland - zo heet het - moet ons hoogspanningsnet verbinden met de nieuwe windparken die nog gebouwd gaan worden in de Noordzee, goed voor 3,5 gigawatt én het wordt de eerste bouwsteen van een Europees elektriciteitsnet op zee. De geraamde kostprijs van het energie-eiland is 2,2 miljard.

Een vergadering in Brussel van de Europese energieministers heeft nieuwe maatregelen opgeleverd om de energiecrisis te bestrijden. Een plafond op de gasprijs komt er nog niet, wél een Europees wettelijk kader om overwinsten van stroomproducenten af te romen. Onze minister Tinne Van der Straeten ziet daarin mogelijkheden om fors meer nucleaire rente te eisen van Engie Electrabel, voor de Belgische kerncentrales.

Na lang onderhandelen zijn Engie Electrabel en onze federale regering tot een princiepsakkoord gekomen over een levensduur-verlenging van onze twee jongste kerncentrales, (beeld in) Doel 4 en Tihange 3. En zo is de kernuitstap tot en met 2036 van tafel. Vanaf 2026 zullen beide centrales nog eens 10 jaar open blijven, via een nieuwe onderneming waarvan zowel Engie als de Belgische staat elk voor 50% eigenaar zijn. Een gedeeltelijke nationalisering dus.

Journalist Stijn Wuyts trok vandaag naar de allerdiepste werkplek van het land. In Mol, in de Kempen, is er op 225 meter diepte HADES, het laboratorium dat onderzoek doet naar de veiligheid van ondergrondse opslag van hoogradioactief afval. Het labo bestaat vandaag 40 jaar. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil een breed maatschappelijk debat opstarten over die geologische berging.

Draai de verwarming een graadje minder, zet het deksel op je kookpot of gebruik nog liever je microgolfoven. Het zijn enkele zeer concrete tips om thuis energie te besparen, in een campagne die energieminister Tinne Van der Straeten vandaag lanceert. Met de site en de radiocampagne ikhebimpact wil de federale regering de energieconsumptie van huishoudens terugschroeven. En daardoor bespaar je niet alleen, maar steun je ook Oekraïne, klinkt het. Want een deel van onze energietoevoer komt immers uit Rusland.

De olie- en gasprijzen zijn vanochtend weer sterk gestegen. De nieuwe sancties tegen Rusland wakkeren immers de bezorgdheid over energietekorten verder aan. Door de oorlog in Oekraïne is het debat over de energiebevoorrading en de energieprijzen nog acuter geworden dan het al was. Minister van Energie Van der Straeten pleit er daarom voor de gasprijs op Europees niveau te plafonneren.

De federale regering heeft beslist om de windmolencapaciteit op zee te verdrievoudigen tegen 2027. Dat moet voldoende zijn om elk Belgisch gezin van energie te voorzien. Daarom komt er een nieuwe windmolenzone én een heus een energie-eiland in de Noordzee.

Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) kondigt in Trends Talk aan dat er deze zomer een wetswijziging komt die garandeert dat Engie Electrabel de volledige kosten zal dragen van de kernuitstap. Het gaat over een geraamde 15 miljard euro die dient voor de ontmanteling van de 7 Belgische nucleaire centrales. Door een lacune in de wet van 2003 dreigt die miljardenfactuur bij de belastingbetaler te belanden. In deze Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester doet de energieminister haar plannen uit de doeken voor wat ze de 'Belgische Energiewende' noemt: de omslag naar volledig hernieuwbare energie, met miljardeninvesteringen in onder meer nieuwe windmolens en de aanleg van een energie-eiland op de Noordzee.