Alles over Uplace

Broeklin, het project voor een circulaire werkwinkel-wijk verrezen uit de as van Uplace, komt naar buiten met een coalitie van voorstanders. Ondermeer de Bond Beter Leefmilieu en ondernemersorganisaties Voka en Unizo scharen zich achter de plannen rond circulaire economie, tewerkstelling en duurzame mobiliteit. Met die brede coalitie wil projectontwikkelaar Uplace de bezwaren van de omliggende steden counteren.

In Machelen is het nieuwe project voorgesteld dat moet komen op de site van het gekelderde Uplace. Het plan is het werk van intendant Alexander D'Hooghe, die eerder ook het Oosterweeldossier weer vlot wist te trekken. Voortaan moeten we het over de "Broeksite" hebben, en dat wordt een werk-winkelwijk.

De Vlaamse regering heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regio Vilvoorde-Machelen goedgekeurd. Daarmee ligt de weg open voor shoppingcomplex Uplace en de andere vastgoedprojecten errond om een bouwvergunning te krijgen. Maar de kritiek op die goedkeuring is oorverdovend, ook binnen de regeringspartijen.