Z-HR (14): Evoluties in de arbeidsmarkt 24/01/18

Z-HR (14): Evoluties in de arbeidsmarkt 24/01/18

Vaste medewerkers in bedrijven moeten steeds nauwer samenwerken met freelancers, interim-managers, of externe consultants. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n nieuw samengesteld team snel performant wordt? Tavernier & Van De Vijver wil in bedrijven een kader creëren waarbinnen zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen groeien als individu en als team.