Alles over verbod

De Europese lidstaten hebben een algemeen verbod goedgekeurd op drie soorten insecticiden, die schadelijk zijn voor bijen. Ons land onthield zich en wil overgangsmaatregelen omdat het verbod nadelig is voor onze bietenteelt en er onvoldoende alternatieven zouden zijn.

Het inreisverbod in de VS voor zeven nationaliteiten doet meer en meer stof opwaaien. President Trump heeft de waarnemende minister van Justitie ontslagen omdat ze het verbod niet wou afdwingen. Intussen wordt de weerstand tegen de maatregel steeds groter.

De schapenboeren in Vlaanderen dreigen een flink stuk van hun inkomen kwijt te spelen. Donderdag is het Offerfeest, de periode waarop ze typisch hun grootste winst realiseren. Maar nadat er een verbod is gekomen op het onverdoofd slachten van schapen, hebben veel moslims beslist om dan maar geen schaap te offeren. En dus is er plots een groot overaanbod aan slachtrijpe schapen.