Alles over Vivaldi-regering

Voor de kernuitstap houdt de toekomstige Vilvaldi-regering -volgens De Tijd en De Standaard- een slag om de arm. 't Is voorlopig nog altijd de bedoeling alle kerncentrales te sluiten in 2025, zoals in de wet op de kernuitstap is afgesproken. Maar er is een noodscenario voor het geval de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Of de stroomprijzen te fors stijgen. Dan zouden toch twee kerncentrales open kunnen blijven.