Alles over Vlaamse regering

Gemeenten met hoge vastgoedprijzen zullen vanaf volgend jaar gronden kunnen reserveren voor hun eigen inwoners of streekgenoten. Tenminste als het van de Vlaamse regering afhangt, die een nieuw ontwerp klaar heeft van het decreet Wonen in Eigen Streek. Het vorige decreet werd zowel door het Grondwettelijk Hof als door het Europees Hof van Justitie afgeschoten, ondermeer vanwege z'n discriminerend karakter. Minister Weyts stopt niet weg dat het nieuwe decreet een Vlaamse dam rond Brussel moet opwerpen, maar het zou toch vooral sociaal geïnspireerd zijn.

De Vlaamse regering lanceert een goedkoop proefaanbod van sportsessies voor bedrijven. Dat moet bedrijven stimuleren om een eigen sportbeleid te ontwikkelen. Want werknemers aan het bewegen zou ook economische voordelen opleveren. Een win-win voor overheid en bedrijven, dat is het idee achter het initiatief.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil statiegeld invoeren op blik en plastic drankverpakkingen. Nog voor het jaareinde stapt ze ermee naar de Vlaamse regering. De minister wil zo het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen aanpakken. Want de doelstellingen om zwerfvuil te verminderen, worden door de verpakkingssector bij lange na niet gehaald.

De werkgeversorganisaties nemen de energiesteun met open armen in ontvangst. "Een reddingsboei voor ondernemers in nood", zo noemt Unizo het pakket maatregelen. Bedrijven die door de energiecrisis verlies draaien, kunnen elk kwartaal steun aanvragen. Voor de meest energie-intensieve bedrijven kan dat oplopen tot 7,5 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar voor bijvoorbeeld de chemie of metaalbedrijven zou zelfs dàt niet voldoende kunnen zijn.

De Vlaamse regering trekt het komende half jaar 250 miljoen euro uit om bedrijven te ondersteunen die door de hoge energieprijzen met verlies draaien. Dat heeft minister-president Jan Jambon aangekondigd in zijn septemberverklaring. Die moest maandag uitgesteld worden door onenigheid binnen de Vlaamse regering. Het bedrag van de energiesteun hangt af van het type bedrijf. Aanvullend komen er ook voor 1 miljard euro renteloze leningen.

De Vlaamse regering is er niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de begroting. Daardoor wordt - voor het eerst ooit - de jaarlijkse, traditionele septemberverklaring uitgesteld. Er is dus ook nog geen duidelijkheid over de Vlaamse energiesteun aan bedrijven en gezinnen. Dit weekend zou er nochtans al een consensus geweest zijn over premies aan bedrijven, ten belope van 25 tot 35 procent van hun meerkost voor energie. De nieuwe deadline voor de septemberverklaring is donderdagnamiddag.

Ondertussen zegt Vlaams minister van Economie Jo Brouns dat-ie al een kader heeft uitgewerkt om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Hij wil dat steunmechanisme zo snel mogelijk in werking laten treden. Dus nog voor de begrotingsbesprekingen en de Septemberverklaring over drie weken.

De Vlaamse regering heeft haar ontwerp klaar voor de herinrichting van het noordelijke deel van de overbelaste Brusselse ring. Het gaat om ingrijpende infrastructuurwerken rond Wemmel en Zaventem. De plannen willen een betere doorstroming voor de economie verzoenen met een grotere leefbaarheid voor de inwoners van de Vlaamse Rand. Ambitieus...

De steun die kmo's in Vlaanderen kunnen krijgen voor advies en opleidingen via de kmo-portefeuille wordt vanaf volgend jaar strenger. De klemtoon wordt meer gelegd op de economische meerwaarde van die opleidingen en ze moeten binnen welomlijnde thema's vallen zoals bedrijfsstrategie, digitalisering en duurzaamheid. Allerlei esoterische opleidingen die nogal onder vuur lagen, vallen dus uit de boot. Er komt ook een kwaliteitscontrole op de opleidingen.

11 juli, de Vlaamse feestdag, moet tegen volgend jaar een betaalde feestdag zijn voor àlle Vlamingen. Niet alleen voor de ambtenaren. Dat vindt de hele Vlaamse regering. Toch zou het totaal aantal betaalde feestdagen gelijk blijven: Vlamingen zouden een vrij in te vullen verlofdag moeten inruilen. De uiteindelijke beslissing ligt op het federale niveau, maar ook daar lijkt de weg geëffend.

3M gaat in totaal 571 miljoen euro betalen om de met PFAS vervuilde grond te saneren rond zijn fabriek in Zwijndrecht. De Amerikaanse chemiereus heeft daarover een akkoord gesloten met de Vlaamse regering. De vervuiling kwam vorig jaar aan het licht toen bij werken voor de Oosterweelverbinding grote hoeveelheden giftig PFAS ontdekt werden.

Naast heel wat individuele landbouwers heeft ook de Boerenbond een bezwaarschrift ingediend tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Nog net op de deadline, want het openbaar onderzoek is vandaag afgesloten. Het gaat om een bijzonder lijvig bezwaarschrift. De landbouwsector voelt zich onrechtvaardigd behandeld.

De Vlaamse regering verhoogt de subdsidies voor siertelers die hun serres energiezuiniger maken. Voor jonge telers loopt die subisidie op tot de helft van hun investering. Sommige glastuinders zagen hun energiefactuur op korte tijd vervijfvoudigen. Een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Rechtstreekse energiesteun geeft de Vlaamse regering niet, onrechtstreeks dus wel. Telers in financiële ademnood kunnen ook beroep doen op overbruggingskredieten.

Er zit opnieuw beweging in de werf van de eeuw, de Oosterweelverbinding. Na de zomer wil het Toekomstverbond van overheden en actiegroepen duidelijkheid scheppen over extra overkappingen op de noordelijke ring, een sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel. Om die projecten te financieren wordt gekeken naar de tolheffing. Want daar zou nog rek op zitten.

Er zit opnieuw beweging in de werf van de eeuw, de Oosterweelverbinding. Na de zomer wil het Toekomstverbond van overheden en actiegroepen duidelijkheid scheppen over extra overkappingen op de noordelijke ring, een sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel. Om die projecten te financieren wordt gekeken naar de tolheffing. Want daar zou nog rek op zitten.

Hoe bereiden we de lage landen voor op extreme watersnood? Op die vraag zoeken wetenschappers en ingenieurs een antwoord in de Hedwige-Prosperpolder, aan de Westerschelde. Pal op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. In een proefopstelling testen de onderzoekers nieuwe technieken uit om onze dijken sterker te maken, of in te grijpen wanneer ze toch breken. Want water zal door de klimaatverandering hoe langer hoe meer een uitdaging vormen.

De Vlaamse regering trekt 1,6 miljard euro uit voor de bouwshift, de vroegere betonstop. Die bouwshift moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 geen open ruimte meer wordt aangesneden. Het bouwshiftfonds moet de steden en gemeenten financieel ondersteunen wanneer ze een andere bestemming geven aan potentiële bouwgronden. De Vlaamse regering wil de grondeigenaars daarbij voor 100% gecompenseerd zien.

De Vlaamse regering heeft een akkoord in het aanslepende stikstofdossier. Ze wil het teveel aan stikstof in de Vlaamse natuurgebieden halveren tegen 2030. Het stikstofakkoord vermijdt een vergunningsstop zoals in Nederland. Het houdt in dat de 40 landbouwbedrijven die het meeste stikstof uitstoten, al over 3 jaar dicht gaan. Die boeren worden wel vergoed. Ook andere grote vervuilers krijgen een afkoopsom aangeboden om te stoppen.

De strijd om de felbegeerde FM-radiofrequenties is beslecht. Vlaams mediaminister Benjamin Dalle kiest voor het status quo en gunt ze aan Joe en Qmusic van DPG Media en aan Nostalgie van Mediahuis. Studio 100 wou het commerciële radiolandschap openbreken met talkradio voor een brede doelgroep, onder de naam "Spring". Maar in het expertenrapport haalde dat voorstel de laagste score.

De Vlaamse regering wil voor 1,2 miljard euro snoeien in de groenestroomcertificaten. Het gaat om de hoge subsidies die de uitbaters van zo'n 1.200 grote zonneparken krijgen, installaties van vóór 2013. Die uitbaters winnen nu twee keer: hoge subsidies en hoge elektriciteitsprijzen. De regering wil nu ingrijpen en daarmee de stroomfactuur van de gezinnen wat drukken. Maar da's juridisch glad ijs.