Alles over Vlaamse Windenergie Associatie

Vlaanderen telt nu 619 windturbines op land. Liefst 10% meer dan in 2020. Er zijn dit jaar zoveel windturbines bijgebouwd omdat die opeens een vergunning kregen. Vaak na aanslepende beroepsprocedures. Die lange procedures blijven de ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen beknotten, zo klaagt de sector.

De Vlaamse windenergiesector blijft worstelen met aanslepende beroepsprocedures. Daardoor bouwen we in Vlaanderen minder windturbines dan gepland. Om de doelstelling van 2030 te halen is nog anderhalf miljard aan bijkomende investeringen nodig. Haalbaar, zo klinkt het, voor zover investeerders kunnen rekenen op snelle procedures.