Alles over werkgelegenheidsgraad

Om de vooropgestelde werkgelegenheidsgraad van 80 procent te halen in 2030, zullen er 600.000 banen moeten bijkomen. Bovendien is er een ongeziene mobilisatie nodig van de inactieve bevolking. Dat zegt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Die pleit onder meer voor een fiscale hervorming, die werken aantrekkelijker moet maken.

De lage werkzaamheidsgraad in ons land is een centraal thema op de tweedaagse werkgelegenheidsconferentie die gestart is in Brussel. Een initiatief van minister van Werk Dermagne. De conferentie focust op een betere integratie van personen met een herkomst van buiten de EU. Een heikel thema.

De werkgelegenheidsgraad in ons land heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. In het derde kwartaal was 71,4% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk, zo rapporteert Statbel. En werkgevers blijven aan een ongezien tempo aanwerven, zo blijkt dan weer uit de tewerkstellingsvooruitzichten van Manpower. De arbeidsmarkt dreigt door die snelle groei te oververhitten en dat zet dan weer een rem op ons economisch herstel.