Alles over Werkloosheid

De economische werkloosheid in ons land staat op zijn hoogste peil in vier jaar. Dat zegt HR-dienstverlener Acerta. Vorig jaar deden bedrijven voor de helft meer een beroep op het systeem. Opmerkelijk, want er is OOK krapte op de arbeidsmarkt. Het om-en bijscholen van personeel zal in de toekomst een must zijn.

De sterke groei vertaalt zich meteen ook in jobs. De werkloosheidsgraad in de eurozone is voor het eerst sinds begin 2009 onder de 9 procent gedoken. Arbeidsmarkthervormingen in heel Europa hebben de jobgroei extra gestimuleerd