Alles over who

Als China automatisch erkend wordt als markteconomie binnen de Wereldhandelsorganisatie, zal Europa overspoeld worden door goedkope Chinese producten. Met alle gevolgen van dien voor onze eigen bedrijven. Daarvoor waarschuwt BUSINESSEUROPE, een verzameling van Europese werkgeversorganisaties. Er moet dan ook dringend overlegd worden op Europees en internationaal niveau.