Deadline voor melding buitenlandse rekeningen

Deadline voor melding buitenlandse rekeningen

Vandaag kunnen belastingplichtigen voor 't laatst een voorlopige regularisatieaangifte indienen bij de fiscus. Die is bedoeld voor mensen met zwart of grijs geld in 't buitenland. En hoewel de regeling niet wettelijk is, biedt ze toch rechtzekerheid.

Zwart geld komt volop aan de oppervlakte

Zwart geld komt volop aan de oppervlakte

Afgelopen jaar hebben bijna 850 Belgen een regularisatie-aanvraag ingediend. Waardoor bijna 600 miljoen aan zwart geld naar boven kwam. Ruim drie keer zoveel als het jaar voordien. Volgens fiscaal advocaten spelen ónze banken daar een belangrijke rol in.

Fiscale regularisatie is rond, na akkoord met gewesten

Fiscale regularisatie is rond, na akkoord met gewesten

De angel is uit de fiscale regularisatie. De federale en de regionale overheden hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt. Daarin is een fifty-fifty verdeelsleutel vastgelegd. Als bij zwart geld niet duidelijk is of het komt van ontdoken federale belastingen of ontdoken regionale belastingen, gaat de helft naar de federale schatkist, de helft naar de betrokken regio.

Zwart geld alomtegenwoordig in provinciaal voetbal 05/09/16

Zwart geld alomtegenwoordig in provinciaal voetbal 05/09/16

Zwart geld blijft alomtegenwoordig bij de voetbalclubs in de provinciale afdelingen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en de PXL Hogeschool. De schatkist loopt naar schatting 50 miljoen euro aan belastinginkomsten mis.

Valse start voor nieuwe fiscale amnestie-regeling

Valse start voor nieuwe fiscale amnestie-regeling

Vandaag treedt de nieuwe wet over de fiscale regularisatie in werking. Fiscale zondaars kunnen dus weer hun zwart of grijs geld witten. Dat zou toch moeten. In werkelijkheid is het nog wachten geblazen. Zo zijn de nodige formulieren nog niet in het Staatsblad verschenen.

Fiscus start offensief in 3e en 4e voetbalklasse

Fiscus start offensief in 3e en 4e voetbalklasse

De BBI, de bijzondere belastinginspectie, drijft van zijn kant de strijd op tegen zwart geld bij voetbalclubs. Een aantal clubs heeft al boetes gekregen van enkele honderdduizenden euro's. Zij hebben hun spelers jarenlang in het zwart betaald. De fiscus wil het voetbal helemaal uitmesten.

Nieuwe markt: witte premies in sportclubs

Nieuwe markt: witte premies in sportclubs

Sportclubs die hun spelers en trainer in het zwart betalen, riskeren zware boetes. De HR-specialist SD Worx brengt een online toepassing op de markt die kleine clubs helpt om de premies volgens het boekje te betalen, en zo weinig mogelijk belasting te betalen.