Professor Hans Geeroms van het Europacollege in Brugge en de KU Leuven uit zijn ongerustheid over de Europese muntunie in Z-Talk Goossens. De muntunie is verre van af en dit zal de komende jaren blijven zorgen voor instabiliteit, lage economische groei en een hoge werkloosheid.