Dat vraagt armoede-expert Jan Vranken zich af in het magazine Z-Talk Goossens. Hij is te gast naar aanleiding van het vijfde federale jaarboek Armoede dat deze week werd voorgesteld. Daaruit blijkt dat 15 procent van de Belgische bevolking nog steeds onder de armoedegrens leeft en een vijfde risico loopt op armoede en sociale uitsluiting. Vooral het risico op kinderarmoede neemt snel toe.