In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In deze aflevering is Françoise Chombar, die afscheid neemt als CEO van technologieparel Melexis, aan het woord.

In deze Trends Talk gaat journalist Jan De Meulemeester uitgebreid in gesprek met Bart De Wever. De N-VA-voorzitter luidt de alarmbel over de budgettaire toestand van het land en schetst de onderhandelingsposities in een volgende, zevende staatshervorming. De Wever spreekt ook over zijn politieke droom: de hereniging van Vlaanderen en Nederland in een nieuwe, confederale staat: 'Het is een persoonlijk standpunt en het publiek is er nog niet rijp voor. Maar wat vandaag ondenkbaar is, kan morgen realiteit zijn', klinkt het het over de Groot-Nederlandse gedachte.

In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In de tweede aflevering is ondernemer Marc Coucke aan het woord.

Wie doctoreert, vindt daarom geen job aan de universiteit. Het aantal academische mandaten is beperkt, waardoor het ook moeilijker wordt om binnen de universiteit op te klimmen tot het hoogste schavotje van hoogleraar. Het gebrek aan vooruitzichten ontmoedigt het academisch personeel. In onze talkshow Trends Talk dit weekend staat Luc Sels, rector van de KU Leuven, open voor die kritiek, maar wijst ook op de voordelen van de uitstroom aan gedoctoreerden.

"De bioscoopsector is al decennia lang een krimpende markt maar toch slagen we erin groei te creëren". Aan het woord is Eddy Duquenne, CEO Kinepolis en deze week te gast in Trends Talk. De verplichte sluiting van de 114 bioscoopcomplexen in Europa, Canada en de VS zorgde voor een daling van 40 miljoen bezoekers in 2019 tot 12 miljoen in 2020. Ook de omzet kreeg een flinke knauw: min 68 procent. Toch is Eddy Duquenne optimistisch en niet bevreesd voor de sterke opkomst van streamingdiensten. De toekomst ligt in meer beleving bezorgen aan de bezoeker en net dat is een sterkte van de Kinepolis Group.

Bart De Smet is als voorzitter van het VBO ook voorzitter van de Groep van Tien en blikt in deze Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester terug op de moeizame totstandkoming van het sociaal akoord deze week. Wat uiteindelijk uit de bus kwam, is niet ideaal maar slechts een compromis, geeft De Smet toe. De Smet is ook voorzitter van verzekeraar Ageas. Hij licht het strategisch driejarenplan toe van het bedrijf, dat op zoek gaat naar een vierde Europese kernmarkt en de winstgevendheid in Azië wil optrekken.

Ondanks de coronacrisis is de krapte weer helemaal terug op de Vlaamse arbeidsmarkt. Tienduizenden vacatures blijven openstaan, terwijl de werkloosheid op een historisch dieptepunt zit. Eind mei telde Vlaanderen een kleine 169.000 niet-werkende werkzoekenden, zoals de werklozen officieel heten. Maar dat aantal kan opnieuw flink stijgen, zo waarschuwt VDAB-topman Wim Adriaens dit weekend in onze talkshow Trends Talk

Hanan Challouki kwam op haar 25ste kwam in het vizier van het Amerikaanse zakenblad Forbes, dat haar uitriep tot beloftevolle jonge game changer. Ondertussen heeft ze haar eigen communicatie-en marketingbureau -Inclusified- dat bedrijven adviseert in de uitvoering van hun diversiteitsbeleid, zowel intern als extern. In Trends Talk praat Challouki over de noodzaak maar ook de valkuilen van inclusieve communicatie en marketing.

Arvesta viert dit jaar zijn 120ste verjaardag. Eric Lauwers, de topman van de grootste agro-bedrijvengroep van het land, de vroegere Groep Aveve, is te gast bij journalist Jan De Meulemeester in Trends Talk. Vanaf 2017 kon het bedrijf opnieuw een sterke groei optekenen. De omzet steeg sindsdien met 10 procent en de nettowinst met 74 procent. De Arvesta-CEO haalt uit naar de negatieve beeldvorming rond onze land- en tuinbouwsector: 'Onze Belgische landbouw is bij de besten van de klas wat betreft CO2-reductie. Voor het klimaat kan je nergens anders beter produceren dan hier' klinkt het. Volgens Lauwers zijn we onvoldoende streng voor landbouwproducten die vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Die beantwoorden aan minder strenge productie- en milienormen: 'daar moeten we paal en perk aan stellen' legt de CEO uit in deze Trends Talk.

De haven van Antwerpen kon het voorbije turbulente jaar stevig standhouden, een prestatie die CEO Jacques Vandermeiren toeschrijft aan de sterke diversificatie in export-en importlanden. Het volledige herstel zal nog dit jaar gerealiseerd worden. Toch staat de haven voor grote uitdagingen. Klimaatneutraal worden tegen 2050 is voor de haven die 16 procent van België's totale uitstoot genereert, een krachttoer zonder voorgaande. Maar ook de wereldhandel zal na de pandemie niet meer dezelfde zijn, nu zowel de Europese Commissie als President Biden oproepen om cruciale goederen dichter bij huis te produceren. Een Trends Talk met CEO Jacques Vermeiren over de sterktes en uitdagingen van de haven van Antwerpen."

Studio 100 Benelux wil producties maken voor het Amerikaans streamingplatform Netflix, zegt CEO Anja Van Mensel in deze Trends Talk: 'vanuit de Benelux staat op mijn bucketlist om content te maken voor Netflix. We hebben een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, andere op vraag van de grote internationale platformen.' Met journalist Jan De Meulemeester spreekt Anja Van Mensel ook over de zware impact van de coronacrisis op haar bedrijf Studio 100 en op de eventsector. Van Mensel staat aan het hoofd van de Benelux-poot van Studio 100, in 2019 nog goed voor 38 procent van de omzet van de groep.

Hoewel de bitcoin geen wettig betaalmiddel is, is de koers van de cryptomunt geëxplodeerd. Beleggers moeten twee keer nadenken, waarschuwt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. Het is niet denkbeeldig dat de overheid paal en perk stelt aan de cryptomunten, omdat zij ontsnappen aan de controle van de centrale banken. Beleggers kunnen denken aan de bitcoin als indekking tegen inflatie, zolang ze voorzichtig blijven.

De nieuwe directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, werkte tijdens haar eerst 100 dagen in alle stilte aan een nieuw strategisch plan. Afgelopen week stelde ze haar 'Visie 2030' voor. De uitdagingen zijn groot want De Lijn kampt met de naweeën van een ingrijpende reorganisatie die 2018-2019 werd doorgevoerd. In die periode zakte de tevredenheidsgraad bij de reizigers naar een historisch dieptepunt van 58,5%. "Dat moet en kan beter", zegt Schoubs in Trends Talk. Tegelijk staat de vergroening van de vloot op de agenda. Daar zullen fikse investeringen tegenover moeten staan, een politiek engagement dat nog niet in kannen en kruiken is."

In deze Trends Talk gaan we op zoek naar geld. Naar het geld van de overheid, naar uw en mijn belastinggeld dus. We doen dat samen met onze gast Eva De Bleeker (Open VLD), de federale staatssecretaris voor Begroting. De regering De Croo mag geen nieuwe belastingen heffen om het begrotingstekort in te perken, zegt de Open VLD'ster. Door de coronacrisis is het budget het voorbije jaar alleen al 45 miljard euro in het rood gegaan, een historisch record. Eens de pandemie overwonnen is rekent de regering op economische groei en nieuwe besparingen om het deficit in te perken. Nieuwe belastingen komen er niet, belooft de staatssecretaris.

Staat het toerisme in Vlaanderen voor een tweede verloren zomer? En zal het toerisme er anders uitzien na de coronacrisis? Trends Talk legt deze vragen voor aan Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen, het Vlaams overheidsagentschap dat buitenlandse toeristen naar Vlaanderen en Brussel moet aantrekken. Het massatoerisme heeft afgedaan, volgens De Wilde. Hij pleit voor toerisme dat de lokale draagkracht respecteert en de gemeenschap versterkt.

Maandag wordt er nationaal gestaakt. De afgelopen weken slaagden vakbonden en werkgevers er niet in de stellingenoorlog te doorbreken. De vakbonden eisen meer dan het aalmoes van 0,4% loonsverhoging, bovenop de 2,8% indexering ter compensatie voor de flexibiliteit die werknemers het laatste jaar hebben moeten opbrengen. Aan werkgeverszijde is een loonsverhoging ondenkbaar. Vele bedrijven staat het water aan lippen en vechten om te overleven. Maar voeren de vakbonden en werkgevers wel de juiste discussie? Francesca Vanthielen gaat in Trends Talk in gesprek met UNIZO topman Danny Van Assche.

Ons migratiebeleid is veel te lang ondoordacht geweest' en daardoor kan België te weining buitenlands toptalent aantrekken. Dat zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V), dit weekend in Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester. Volgens de OESO staat ons land slechts op de 19de plaats van 35 als aantrekkelijke werkbestemming voor hoogopgeleide buitenlanders. De staatssecretaris lanceert volgende maand een digitaal loket, dat komaf moet maken met de administratieve rompslomp die gepaard gaat met een werkvergunning. Maar er is veel meer nodig dan dat. In Trends Talk bespreekt Sammy Mahdi uitvoerig zijn plannen inzake legale, economische migratie. In ons land is het debat over migratie 'veel te lang puberaal gevoerd' klinkt het: 'ondertussen is er een war on talent bezig, en dreigen we die te verliezen.' De Trends Talk over economische migratie is vanaf zaterdag 11uur te bekijken en dat het hele weekend lang. Ook online kan je het gesprek natuurlijk volgen op kanaalz.be en trends.be.

Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, wordt vaak omschreven als een traditionele bankier. Dat is een compliment, zegt hij in Trends Talk, als je daaronder verstaat dat een traditionele bankier zijn klanten dient en vertrouwen geeft. Het is een fantastische maar miskende job. In Trends Talk geeft hij zijn mening over de rol die de bank speelt tijdens de coronacrisis, het herstel van de Belgische economie en de keerzijde van de niet te stuiten digitalisering, met name de cyberveiligheid van banken.