In Trends Talk doet gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO een ultieme oproep aan de regeringspartijen om de barriëres voor e-commerce in ons land op te heffen. Timmermans gaat ook in gesprek over de activering van langdurig werklozen, de federale energieplannen en de impact van de hoge grondstofprijzen op de Belgische bedrijven.

De stijgende aardgasprijzen leggen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bloot. Geraken we ooit van die brandstoffen af? En als de CO2-uitstoot lager moet voor het klimaat, kunnen we dan de laatste kerncentrales sluiten zonder dat het licht uitgaat? Trends Talk vraagt het aan Gerrit-Jan Schaeffer, de nieuwe general manager van EnergyVille, onderzoeksinstelling voor duurzame energie.

De kranten staan vol van de sterk stijgende elektriciteitsfactuur maar ook over het politieke gehakketak over het sluiten van de twee resterende kerncentrales in ons land. Het zijn zaken die met daadkracht aangepakt moeten worden om de energievoorziening op langere termijn te kunnen garanderen, zegt Ilse Tant van netbeheerder Elia. De energietransitie biedt veel opportuniteiten maar stelt ons ook voor grote uitdagingen. Ilse Tant lijst ze voor ons op in Trends Talk.

In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In deze aflevering is Marion Debruyne van de Vlerick Business School aan het woord.

In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In deze aflevering is Ann Wauters, professioneel basketbalspeelster en keynote speaker, aan het woord.

In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In deze aflevering is Françoise Chombar, die afscheid neemt als CEO van technologieparel Melexis, aan het woord.

In deze Trends Talk gaat journalist Jan De Meulemeester uitgebreid in gesprek met Bart De Wever. De N-VA-voorzitter luidt de alarmbel over de budgettaire toestand van het land en schetst de onderhandelingsposities in een volgende, zevende staatshervorming. De Wever spreekt ook over zijn politieke droom: de hereniging van Vlaanderen en Nederland in een nieuwe, confederale staat: 'Het is een persoonlijk standpunt en het publiek is er nog niet rijp voor. Maar wat vandaag ondenkbaar is, kan morgen realiteit zijn', klinkt het het over de Groot-Nederlandse gedachte.

In Trends Summer Talk schetsen we het beeld van een zomer van de hoop aan de hand van een gesprek met tien prominente Vlamingen uit de bedrijfswereld, economische of maatschappelijke wereld. In de tweede aflevering is ondernemer Marc Coucke aan het woord.

Wie doctoreert, vindt daarom geen job aan de universiteit. Het aantal academische mandaten is beperkt, waardoor het ook moeilijker wordt om binnen de universiteit op te klimmen tot het hoogste schavotje van hoogleraar. Het gebrek aan vooruitzichten ontmoedigt het academisch personeel. In onze talkshow Trends Talk dit weekend staat Luc Sels, rector van de KU Leuven, open voor die kritiek, maar wijst ook op de voordelen van de uitstroom aan gedoctoreerden.

"De bioscoopsector is al decennia lang een krimpende markt maar toch slagen we erin groei te creëren". Aan het woord is Eddy Duquenne, CEO Kinepolis en deze week te gast in Trends Talk. De verplichte sluiting van de 114 bioscoopcomplexen in Europa, Canada en de VS zorgde voor een daling van 40 miljoen bezoekers in 2019 tot 12 miljoen in 2020. Ook de omzet kreeg een flinke knauw: min 68 procent. Toch is Eddy Duquenne optimistisch en niet bevreesd voor de sterke opkomst van streamingdiensten. De toekomst ligt in meer beleving bezorgen aan de bezoeker en net dat is een sterkte van de Kinepolis Group.

Bart De Smet is als voorzitter van het VBO ook voorzitter van de Groep van Tien en blikt in deze Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester terug op de moeizame totstandkoming van het sociaal akoord deze week. Wat uiteindelijk uit de bus kwam, is niet ideaal maar slechts een compromis, geeft De Smet toe. De Smet is ook voorzitter van verzekeraar Ageas. Hij licht het strategisch driejarenplan toe van het bedrijf, dat op zoek gaat naar een vierde Europese kernmarkt en de winstgevendheid in Azië wil optrekken.

Ondanks de coronacrisis is de krapte weer helemaal terug op de Vlaamse arbeidsmarkt. Tienduizenden vacatures blijven openstaan, terwijl de werkloosheid op een historisch dieptepunt zit. Eind mei telde Vlaanderen een kleine 169.000 niet-werkende werkzoekenden, zoals de werklozen officieel heten. Maar dat aantal kan opnieuw flink stijgen, zo waarschuwt VDAB-topman Wim Adriaens dit weekend in onze talkshow Trends Talk

Hanan Challouki kwam op haar 25ste kwam in het vizier van het Amerikaanse zakenblad Forbes, dat haar uitriep tot beloftevolle jonge game changer. Ondertussen heeft ze haar eigen communicatie-en marketingbureau -Inclusified- dat bedrijven adviseert in de uitvoering van hun diversiteitsbeleid, zowel intern als extern. In Trends Talk praat Challouki over de noodzaak maar ook de valkuilen van inclusieve communicatie en marketing.