Jan De Meulemeester gaat in gesprek met Alexander Mattelaer, professor aan de VUB en expert in defensie en internationale veiligheid. Volgens Mattelaer moet onze regering dringend het buitenlands beleid hervormen. Sinds het einde van de Koude Oorlog legt België op het vlak van buitenlands beleid amper nog eigen accenten en rekent het op de diplomatieke paraplu van de Europese Unie. Maar dat volstaat niet meer: de veranderende mondiale machtsverhoudingen en de oorlog in Oekraïne nopen tot een herijking van onze positie in Europa en in de rest van de wereld. Andere Europese landen zijn daar nu al mee bezig.