Het nieuwe Federale regeerakkoord vermeldt expliciet de intentie om burgers nauwer te betrekken bij de besluitvorming. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe functioneren burgerpanels? En waarom dienen ze samengesteld te worden via loting? Cato Leonard begeleidt deliberatieve en participatieve processen in binnen-en buitenland, voor zowel overheden, publieke instellingen als bedrijven. Zij legt uit waarom ons huidig democratisch stelsel aan vernieuwing toe is en hoe burgerpanels daaraan kunnen bijdragen.