De streefdatum om horeca terug op starten in ons land is 8 juni. Onder welke voorwaarden dit kan gebeuren, daarover wordt nog druk vergaderd door het paritair comité en de expertengroep GEES. Dat het geen terugkeer naar de vroegere capaciteit zal zijn, staat vast. Kan de sector met een doorgaans lage winstmarge en het hoogste aantal faillissementen deze zware crisis overleven? Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, vertelt hoe gezocht wordt naar een veilig en haalbaar evenwicht.