"Laten we 30% loon afpakken van onze politici, zolang ze geen begroting in evenwicht realiseren". Econoom en communicatie-adviseur Peter De Keyzer is hard voor de verkiezingscampagnes. We lichten met hem de belangrijkste voorstellen van de verschillende partijen door. Zijn conclusie: veel te veel cadeaus, in plaats van voorstellen om de overheidsfinanciën gezond te maken. "Nochtans, de waarheid vertellen, daar is een vraag naar. Kiezers zouden dat niet afstraffen."