De cultuursector is een ecosysteem met verschillende snelheden en die mogen niet tegen elkaar afgewogen worden. Zowel het gesubsidieerde als het commerciële circuit vormen de rijkdom van ons artistieke weefsel. Aan het woord is Tom Kestens, muzikant maar ook bezieler en mede-oprichter van de Artiestencoalitie, een belangenorganisatie voor kunstenaars. Een gesprek over een sector die met het mes op de keel creatieve oplossingen zoekt om te overleven.