Minister-president Jan Jambon licht in Trends Talk uitgebreid de relanceplannen toe van de Vlaamse regering. 4.3 miljard euro wordt vrijgemaakt om Vlaanderen door de coronacrisis te loodsen. Hoe pakt de regering dat aan? Jan Jambon is de eerste politieke gast van het nieuw programma Trends Talk. Hij kondigt aan dat de Vlaamse steunmechismen voor de bedrijven zullen verlengd worden indien nodig. De huidige steunmaatregelen lopen eind februari immers af. Wanneer nadien nog beperkende maatregelen van kracht blijven zal het de bedoeling blijven van de regering om voorheen gezonde bedrijven door de crisis te helpen. De Vlaamse regering start ook met de oprichting van een groot databedrijf. Dat moet ervoor zorgen dat alle mogelijke informatie en data die er zijn, kunnen samengebracht worden, zowel vanuit de overheid als uit de privé. Data is het nieuwe goud, klinkt het, voor allerlei toepassingen zoals apps of om administratie te versnellen. De regering doet het naar analogie van de oprichting van Telenet, in de jaren negentig, toen internet haar intrede deed. 'Telenet Vlaanderen' moest de impuls geven aan de digitalisering en werd nadien een privébedrijf.

Vijf jaar na het succes van Congo, pakt David Van Reybrouck uit met nieuw boek over een koloniale geschiedenis. Dit keer verdiept hij zich in de Nederlandse kolonisatie van het vierde grootste land ter wereld, Indonesië. De bloedige onafhankelijkheidsstrijd wordt verteld aan de hand van vele -ondertussen hoogbejaarde- getuigen. Revolusi is een boek dat niet louter een weerslag geeft van 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel maar schetst ook helder de impact die de Indonesische onafhankelijkheid had op het politieke wereldtoneel.

In een kerstspecial van Z-Talk met journalist Jan De Meulemeester blikt captain of industry Thomas Leysen terug op het voorbije jaar: wat is de wereldwijde economische impact van de COVID-19-pandemie en welk herstel verwacht hij in 2021? Leysen spreekt ook uitvoerig over Umicore en Madiahuis, de twee multinationals waarvan hij voorzitter is van de raad van bestuur. De mediagroep Mediahuis kan uitpakken met sterke cijfers, ondanks de dalende advertentiemarkt door de coronacrisis. Voor Umicore verwacht hij de komende jaren een forse groei van de batterij-divisie. Leysen weerlegt dat er een tweespalt is in het bedrijf, met de recyclagedivisie die boomt versus de batterijtak waarvan de winst dit jaar 60 procent terugloopt: 'de vraag naar onze batterijmaterialen gaat enorm toenemen.'

De koude in combinatie met mist en nauwelijks wind duwde de elektriciteitsprijs deze week fors omhoog. "Zijn we wel klaar voor een kernuitstap?", vragen sommigen zich daarom af. Met energiespecialist Ruben Baetens bespreken we prangende energiekwesties. Ook de rush op zonnepanelen, zelf elektriciteit verkopen en de uitdaging van elektrisch rijden komen aan bod.

"Bedrijven die enkel inzetten op een goede prijs en een digitaal platform, zullen over enkele jaren hopeloos voorbij gestreefd zijn". Aan het woord is Steven Van Belleghem, marketingexpert en auteur van het boek The Offer You Can't Refuse. Bedrijven die daarentegen actief een bijdrage leveren aan een betere wereld, zullen hiervoor door de klant beloond worden. Een gesprek over gebruiksgemak, maatschappelijke uitdagingen en geloofwaardige profilering.

Gui Polspoel praat dit weekend in Z-Talk met Ludwig Verduyn, die net een nieuwe versie heeft uitgebracht van zijn boek "De 200 rijkste Belgen". Want er is wel één en ander verschoven in de ranglijst van Belgische miljardairs. Na 13 jaar is Alexandre Van Damme van de toppositie gestoten, de discrete maar grootste individuele aandeelhouder van bierbrouwer AB InBev. De coronapandemie heeft het aandeel van AB InBev immers meer dan gehalveerd in waarde. De rijkste Belg is nu Eric Wittouck. Deze al even discrete ondernemer legde de basis voor zijn fortuin met de verkoop van de Tiense Suikerraffinaderij.

Het coronavirus heeft de boekensector niet gespaard. De Boekenbeurs kon alleen online doorgaan. De boekhandels mochten gelukkig wél open blijven tijdens deze tweede coronagolf. Maar vooral de online boekenverkoop blijkt te profiteren van de lockdown. Intussen verkeert de sectorvereniging Boek.be in zware financiële moeilijkheden. Vé Bobelyn heeft de zware taak om zowel de Boekenbeurs als Boek.be te hervormen.

Artificial Intelligence zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen in ons leven. Toch weten we weinig over de mogelijkheden maar ook de gevaren die gepaard gaan met AI toepassingen. Mieke De Ketelaere is programmadirecteur Artificial Intelligence bij het onderzoeksinstituut Imec in Leuven. In haar boek Mens Versus Machine pleit ze vurig voor het introduceren van 'vertalers' die een brug slaan tussen de AI-ingenieurs en maatschappelijke actoren die de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen beter kunnen inschatten. Mieke De Ketelaere is in deze Z-Talk alvast onze vertaler om de basisprincipes van AI in mensentaal uit te leggen.

We moeten een nationaal debat houden over de aanpak van deze coronapandemie. Dat vindt Luc Bonneux, epidemioloog en huisarts in enkele Nederlandse woonzorgcentra, in Z-Talk. Volgens hem laten we onze ouderen in de steek, de groep die het risico loopt om te sterven aan het coronavirus. Terwijl we met maatregelen zoals lockdowns vooral schade toebrengen aan de jongere generatie, de ondernemingen en de cultuursector.

Het nieuwe Federale regeerakkoord vermeldt expliciet de intentie om burgers nauwer te betrekken bij de besluitvorming. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe functioneren burgerpanels? En waarom dienen ze samengesteld te worden via loting? Cato Leonard begeleidt deliberatieve en participatieve processen in binnen-en buitenland, voor zowel overheden, publieke instellingen als bedrijven. Zij legt uit waarom ons huidig democratisch stelsel aan vernieuwing toe is en hoe burgerpanels daaraan kunnen bijdragen.

De verhoging van de minimumpensioenen, zoals de nieuwe regering De Croo die voorstelt, is onbetaalbaar. Tenzij die gepaard gaat met een hervorming van het pensioenstelsel. Dat berekent econoom Peter De Keyzer. Met Jan De Meulemeester neemt hij heel het budgettaire plaatje van de Vivaldi-coalitie onder de loep. Dat er meer zal worden uitgegeven aan pensioenen en uitkeringen, heeft de regering al beslist. Maar de inkomsten die daar tegenover staan, vindt De Keyzer in het regeerakkoord nergens terug. Als we hogere pensioenen willen, zullen we gemiddeld ook meer jaren moeten werken.

Starters kunnen een flinke voorsprong nemen, want serie-ondernemer en investeerder Jürgen Ingels heeft zijn kennis te boek gesteld. In "50 lessen voor ondernemers" vertelt hij onder meer hoe je moet pitchen en hoe hij als investeerder een businessplan beoordeelt. In Z-Talk heeft hij het ook over de factor geluk en over de impact van de coronacrisis op durfkapitaal.

De coronacrisis noopt bedrijven tot creativiteit en innovatie. Voor het eerst zijn daar ook cijfers over: in de eerste 8 maanden van dit jaar werden een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Dat zegt Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) in het programma Z-Talk, dit weekend op Kanaal Z. Het relanceplan van de Vlaamse regering, dat maandag wordt gelanceerd in de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, zal ook vollop inzetten op innovatie: 'dat rendeert veel meer dan zomaar budgetten geven om te overbruggen' zegt Crevits.