Nieuw is het fenomeen van aandeelhoudersactivisme niet. Wel dat het meer en meer voet aan de grond krijgt in Europa. Bedrijven die niet voldoende winst genereren voor de aandeelhouders komen in het vizier van aandeelhoudersactivisten. Zij kopen een positie binnen het bedrijf in en drijven vervolgens de druk op om vergaande veranderingen binnen het beleid door te voeren. Aandeelhoudersactivisten hebben de naam roofridders of bedrijfsstropers te zijn omdat ze streven naar korte termijn winsten. In deze Z-Talk nuanceert Lieve Creten, partner M&A bij Deloitte, de negatieve reputatie van aandeelhoudersactivisme.

Wat heeft de coronacrisis ons bijgebracht? Heel wat, vindt econoom Johan Albrecht. Hij schreef er een boek over: "Coronashock". In Z-Talk vraagt hij zich af waarom we zo slecht voorbereid waren. Hoe maken we de toevoerketens minder kwetsbaar? Kunnen we ook productiecapaciteit voor cruciale zaken als mondmaskers achter de hand houden? En is de overheidssteun voor mensen en ondernemingen toereikend?

Gui Polspoel heeft een gesprek met politicologe Nadia Nsayi, auteur van het boek "Dochter van de dekolonisatie". Met de beeldenstorm op Leopold II bijzonder actueel. Nsayi vindt dat niet alleen het koningshuis in het reine moet komen met z'n koloniale verleden, maar ook de kerk en het bedrijfsleven.

De cultuursector is een ecosysteem met verschillende snelheden en die mogen niet tegen elkaar afgewogen worden. Zowel het gesubsidieerde als het commerciële circuit vormen de rijkdom van ons artistieke weefsel. Aan het woord is Tom Kestens, muzikant maar ook bezieler en mede-oprichter van de Artiestencoalitie, een belangenorganisatie voor kunstenaars. Een gesprek over een sector die met het mes op de keel creatieve oplossingen zoekt om te overleven.

Als u cryptomunten zoals de bitcoin koopt, dan stapt u eigenlijk de Far West binnen. Een wereld zonder veel regels of bescherming. Er geldt bijvoorbeeld geen staatsgarantie voor uw virtuele bankrekening. Terwijl hackers er regelmatig in slagen bitcoinrekeningen leeg te plunderen. De Belgische start-up NGRAVE heeft nu naar eigen zeggen een onkraakbare portefeuille voor cryptomunten gemaakt. CEO Ruben Merre toont die oplossing in Z-Talk.

Luchtvaartmaatschappijen gaan door de grootste crisis sinds hun bestaan. Wereldwijd staat het gros van de vliegtuigen aan de grond en enkel staatssteun kan een dreigende golf aan faillissementen verhinderen. Als aan alle aanvragen binnen de EU wordt voldaan, zou er 30 miljard in de luchtvaart gepompt worden. NGO's en milieuorganisaties eisen dat daar duurzaamheidsinspanningen tegenover staan. In Z-Talk een gesprek met transporteconomoon Wouter Dewulf over de toekomst van de luchtvaart.

De streefdatum om horeca terug op starten in ons land is 8 juni. Onder welke voorwaarden dit kan gebeuren, daarover wordt nog druk vergaderd door het paritair comité en de expertengroep GEES. Dat het geen terugkeer naar de vroegere capaciteit zal zijn, staat vast. Kan de sector met een doorgaans lage winstmarge en het hoogste aantal faillissementen deze zware crisis overleven? Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, vertelt hoe gezocht wordt naar een veilig en haalbaar evenwicht.

De arbeidsomstandigheden worden bij de voorzichtige heropstart van het bedrijfsleven grondig herzien. Het telewerken zal verder uitgebouwd worden, landschapskantoren zijn daarentegen moeilijk houdbaar in tijden van social distancing. Zijn we bereid een stuk privacy op te geven ten voordele van contact tracing? En is er voor de vakbonden een nieuwe rol weggelegd in deze disruptieve tijden? Onderwerpen waar Monique Ramioul, professor aan het HIVA, al langer onderzoek naar deed en die nu deel uitmaken van een maatschappelijk debat.

Gui Polspoel heeft sociologe Bea Cantillon te gast. Volgens haar bewijst huidige coronacrisis de grote maatschappelijke waarde van onze sociale zekerheid. Maar ook de noodzaak om bij te sturen. Ondermeer door de minimumuitkeringen op te trekken en de vermogens mee te laten betalen.

De huidige crisis legt enkele pijnpunten bloot in onze economie zoals de aanvoerlijnen die voor essentiële producten niet gegarandeerd zijn. Professor Johan Lambrecht legde al voor de crisis de vinger op de wonde in zijn boek Economie, de essentie zonder formules. De gevolgen van de globalisatie werden te lang geminimaliseerd en de obsessie voor constante groei is onhoudbaar. Daarmee valt hij ook de universitaire opleiding economie aan die zich te hard profileert als wetenschap die zich in formules en afstandelijke berekeningen laat gieten. Een pleidooi voor de terugkeer naar de oorspronkelijke invulling van politieke economie waarbij kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen in balans zijn.

Hoe lang houden we deze lockdown nog vol? Wat doet dit met ons geluksgevoel? Welke afwegingen moeten we maken tussen volksgezondheid en economie? En wat leren we uit deze crisis? Pertinente vragen voor gezondheidseconoom Lieven Annemans. Hij duikt met onze Gui Polspoel in een volledig virusvrije studio.

Europa is het nieuwe epicentrum van de coronacrisis, zo concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie. Veel economen hadden voor deze situatie gevreesd, omdat de vorige crisis van 2009 nog niet is verteerd. We zitten op een gigantische schuldenberg, en opnieuw smeekt de economie om stimulus. Kan ons economisch en monetair systeem deze druk wel aan? Dat zoeken we uit met Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

De Belgische quotawet bepaalt dat vanaf 2017 raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven uit één derde vrouwen moet bestaan. Sinds vorig jaar moeten ook kleine en middelgrote ondernemingen aan de verplichting voldoen. Studiogaste is Françoise Roels, bestuurslid bij de vastgoedgroep Cofinimmo en oprichtster van Women On Board. Deze organisatie stimuleert bedrijven om meer vrouwen in raden van bestuur op te nemen. Wat zijn de effecten van de quotawet? Is er nog sprake van een glazen plafond of is het eerder een lekkende pijplijn? En presteren bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur of management beter? In het weekend van Internationale Vrouwendag nemen we de effecten van de quotawet onder de loep in Z-Talk

Koen Doens is nog één van de weinige Belgische topambtenaren bij de Europese commissie. Als directeur-generaal van het departement Internationale Samenwerking en Ontwikkeling leidt hij een dienst van 3700 medewerkers en beheert hij een budget van 7,5 miljard euro. Welke prioriteiten omvat het vernieuwde Europese ontwikkelingsbeleid? Zijn migratiekosten ook ontwikkelingshulp? En dragen lidstaten voldoende bij om Europese doelstellingen te realiseren? U hoort het in deze Z-Talk met Koen Doens.

Een reeks onwaarschijnlijke blunders en foute inschattingen hebben geleid tot de problemen met de Boeing 737 MAX. Professor Tim De Troyer van de VUB, zelf ook piloot, duikt in het dossier van de twee dodelijke crashes met het toestel. Hij legt in Z-Talk uit hoe zowel ontwerpfouten als commerciële overwegingen meegespeeld hebben.

Hassan Al Hilou, al vaker de jongste ondernemer van Vlaanderen genoemd, heeft een boek geschreven: 'Ik ben Hassan'. Het is een boek over ondernemen en de empathie en gedrevenheid die daarvoor nodig zijn. Maar we hebben het ook over diversiteit in het bedrijfsleven en de rol van het onderwijs.

Zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk erin slagen om het komende jaar een handelsakkoord te onderhandelen? En wie wint nu het meest met de Brexit: de Britten of wij? Professor Steven Van Hecke, Europakenner van de KULeuven, analyseert de scheiding tussen de Britten en de EU.