Het nieuwe Federale regeerakkoord vermeldt expliciet de intentie om burgers nauwer te betrekken bij de besluitvorming. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe functioneren burgerpanels? En waarom dienen ze samengesteld te worden via loting? Cato Leonard begeleidt deliberatieve en participatieve processen in binnen-en buitenland, voor zowel overheden, publieke instellingen als bedrijven. Zij legt uit waarom ons huidig democratisch stelsel aan vernieuwing toe is en hoe burgerpanels daaraan kunnen bijdragen.

De verhoging van de minimumpensioenen, zoals de nieuwe regering De Croo die voorstelt, is onbetaalbaar. Tenzij die gepaard gaat met een hervorming van het pensioenstelsel. Dat berekent econoom Peter De Keyzer. Met Jan De Meulemeester neemt hij heel het budgettaire plaatje van de Vivaldi-coalitie onder de loep. Dat er meer zal worden uitgegeven aan pensioenen en uitkeringen, heeft de regering al beslist. Maar de inkomsten die daar tegenover staan, vindt De Keyzer in het regeerakkoord nergens terug. Als we hogere pensioenen willen, zullen we gemiddeld ook meer jaren moeten werken.

Starters kunnen een flinke voorsprong nemen, want serie-ondernemer en investeerder Jürgen Ingels heeft zijn kennis te boek gesteld. In "50 lessen voor ondernemers" vertelt hij onder meer hoe je moet pitchen en hoe hij als investeerder een businessplan beoordeelt. In Z-Talk heeft hij het ook over de factor geluk en over de impact van de coronacrisis op durfkapitaal.

De coronacrisis noopt bedrijven tot creativiteit en innovatie. Voor het eerst zijn daar ook cijfers over: in de eerste 8 maanden van dit jaar werden een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Dat zegt Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) in het programma Z-Talk, dit weekend op Kanaal Z. Het relanceplan van de Vlaamse regering, dat maandag wordt gelanceerd in de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, zal ook vollop inzetten op innovatie: 'dat rendeert veel meer dan zomaar budgetten geven om te overbruggen' zegt Crevits.

Nieuw is het fenomeen van aandeelhoudersactivisme niet. Wel dat het meer en meer voet aan de grond krijgt in Europa. Bedrijven die niet voldoende winst genereren voor de aandeelhouders komen in het vizier van aandeelhoudersactivisten. Zij kopen een positie binnen het bedrijf in en drijven vervolgens de druk op om vergaande veranderingen binnen het beleid door te voeren. Aandeelhoudersactivisten hebben de naam roofridders of bedrijfsstropers te zijn omdat ze streven naar korte termijn winsten. In deze Z-Talk nuanceert Lieve Creten, partner M&A bij Deloitte, de negatieve reputatie van aandeelhoudersactivisme.

Wat heeft de coronacrisis ons bijgebracht? Heel wat, vindt econoom Johan Albrecht. Hij schreef er een boek over: "Coronashock". In Z-Talk vraagt hij zich af waarom we zo slecht voorbereid waren. Hoe maken we de toevoerketens minder kwetsbaar? Kunnen we ook productiecapaciteit voor cruciale zaken als mondmaskers achter de hand houden? En is de overheidssteun voor mensen en ondernemingen toereikend?

Gui Polspoel heeft een gesprek met politicologe Nadia Nsayi, auteur van het boek "Dochter van de dekolonisatie". Met de beeldenstorm op Leopold II bijzonder actueel. Nsayi vindt dat niet alleen het koningshuis in het reine moet komen met z'n koloniale verleden, maar ook de kerk en het bedrijfsleven.

De cultuursector is een ecosysteem met verschillende snelheden en die mogen niet tegen elkaar afgewogen worden. Zowel het gesubsidieerde als het commerciële circuit vormen de rijkdom van ons artistieke weefsel. Aan het woord is Tom Kestens, muzikant maar ook bezieler en mede-oprichter van de Artiestencoalitie, een belangenorganisatie voor kunstenaars. Een gesprek over een sector die met het mes op de keel creatieve oplossingen zoekt om te overleven.

Als u cryptomunten zoals de bitcoin koopt, dan stapt u eigenlijk de Far West binnen. Een wereld zonder veel regels of bescherming. Er geldt bijvoorbeeld geen staatsgarantie voor uw virtuele bankrekening. Terwijl hackers er regelmatig in slagen bitcoinrekeningen leeg te plunderen. De Belgische start-up NGRAVE heeft nu naar eigen zeggen een onkraakbare portefeuille voor cryptomunten gemaakt. CEO Ruben Merre toont die oplossing in Z-Talk.

Luchtvaartmaatschappijen gaan door de grootste crisis sinds hun bestaan. Wereldwijd staat het gros van de vliegtuigen aan de grond en enkel staatssteun kan een dreigende golf aan faillissementen verhinderen. Als aan alle aanvragen binnen de EU wordt voldaan, zou er 30 miljard in de luchtvaart gepompt worden. NGO's en milieuorganisaties eisen dat daar duurzaamheidsinspanningen tegenover staan. In Z-Talk een gesprek met transporteconomoon Wouter Dewulf over de toekomst van de luchtvaart.

De streefdatum om horeca terug op starten in ons land is 8 juni. Onder welke voorwaarden dit kan gebeuren, daarover wordt nog druk vergaderd door het paritair comité en de expertengroep GEES. Dat het geen terugkeer naar de vroegere capaciteit zal zijn, staat vast. Kan de sector met een doorgaans lage winstmarge en het hoogste aantal faillissementen deze zware crisis overleven? Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, vertelt hoe gezocht wordt naar een veilig en haalbaar evenwicht.

De arbeidsomstandigheden worden bij de voorzichtige heropstart van het bedrijfsleven grondig herzien. Het telewerken zal verder uitgebouwd worden, landschapskantoren zijn daarentegen moeilijk houdbaar in tijden van social distancing. Zijn we bereid een stuk privacy op te geven ten voordele van contact tracing? En is er voor de vakbonden een nieuwe rol weggelegd in deze disruptieve tijden? Onderwerpen waar Monique Ramioul, professor aan het HIVA, al langer onderzoek naar deed en die nu deel uitmaken van een maatschappelijk debat.

Gui Polspoel heeft sociologe Bea Cantillon te gast. Volgens haar bewijst huidige coronacrisis de grote maatschappelijke waarde van onze sociale zekerheid. Maar ook de noodzaak om bij te sturen. Ondermeer door de minimumuitkeringen op te trekken en de vermogens mee te laten betalen.

De huidige crisis legt enkele pijnpunten bloot in onze economie zoals de aanvoerlijnen die voor essentiële producten niet gegarandeerd zijn. Professor Johan Lambrecht legde al voor de crisis de vinger op de wonde in zijn boek Economie, de essentie zonder formules. De gevolgen van de globalisatie werden te lang geminimaliseerd en de obsessie voor constante groei is onhoudbaar. Daarmee valt hij ook de universitaire opleiding economie aan die zich te hard profileert als wetenschap die zich in formules en afstandelijke berekeningen laat gieten. Een pleidooi voor de terugkeer naar de oorspronkelijke invulling van politieke economie waarbij kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen in balans zijn.