Luchtvaartmaatschappijen gaan door de grootste crisis sinds hun bestaan. Wereldwijd staat het gros van de vliegtuigen aan de grond en enkel staatssteun kan een dreigende golf aan faillissementen verhinderen. Als aan alle aanvragen binnen de EU wordt voldaan, zou er 30 miljard in de luchtvaart gepompt worden. NGO's en milieuorganisaties eisen dat daar duurzaamheidsinspanningen tegenover staan. In Z-Talk een gesprek met transporteconomoon Wouter Dewulf over de toekomst van de luchtvaart.

De streefdatum om horeca terug op starten in ons land is 8 juni. Onder welke voorwaarden dit kan gebeuren, daarover wordt nog druk vergaderd door het paritair comité en de expertengroep GEES. Dat het geen terugkeer naar de vroegere capaciteit zal zijn, staat vast. Kan de sector met een doorgaans lage winstmarge en het hoogste aantal faillissementen deze zware crisis overleven? Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, vertelt hoe gezocht wordt naar een veilig en haalbaar evenwicht.

De arbeidsomstandigheden worden bij de voorzichtige heropstart van het bedrijfsleven grondig herzien. Het telewerken zal verder uitgebouwd worden, landschapskantoren zijn daarentegen moeilijk houdbaar in tijden van social distancing. Zijn we bereid een stuk privacy op te geven ten voordele van contact tracing? En is er voor de vakbonden een nieuwe rol weggelegd in deze disruptieve tijden? Onderwerpen waar Monique Ramioul, professor aan het HIVA, al langer onderzoek naar deed en die nu deel uitmaken van een maatschappelijk debat.

Gui Polspoel heeft sociologe Bea Cantillon te gast. Volgens haar bewijst huidige coronacrisis de grote maatschappelijke waarde van onze sociale zekerheid. Maar ook de noodzaak om bij te sturen. Ondermeer door de minimumuitkeringen op te trekken en de vermogens mee te laten betalen.

De huidige crisis legt enkele pijnpunten bloot in onze economie zoals de aanvoerlijnen die voor essentiële producten niet gegarandeerd zijn. Professor Johan Lambrecht legde al voor de crisis de vinger op de wonde in zijn boek Economie, de essentie zonder formules. De gevolgen van de globalisatie werden te lang geminimaliseerd en de obsessie voor constante groei is onhoudbaar. Daarmee valt hij ook de universitaire opleiding economie aan die zich te hard profileert als wetenschap die zich in formules en afstandelijke berekeningen laat gieten. Een pleidooi voor de terugkeer naar de oorspronkelijke invulling van politieke economie waarbij kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen in balans zijn.

Hoe lang houden we deze lockdown nog vol? Wat doet dit met ons geluksgevoel? Welke afwegingen moeten we maken tussen volksgezondheid en economie? En wat leren we uit deze crisis? Pertinente vragen voor gezondheidseconoom Lieven Annemans. Hij duikt met onze Gui Polspoel in een volledig virusvrije studio.

Europa is het nieuwe epicentrum van de coronacrisis, zo concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie. Veel economen hadden voor deze situatie gevreesd, omdat de vorige crisis van 2009 nog niet is verteerd. We zitten op een gigantische schuldenberg, en opnieuw smeekt de economie om stimulus. Kan ons economisch en monetair systeem deze druk wel aan? Dat zoeken we uit met Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

De Belgische quotawet bepaalt dat vanaf 2017 raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven uit één derde vrouwen moet bestaan. Sinds vorig jaar moeten ook kleine en middelgrote ondernemingen aan de verplichting voldoen. Studiogaste is Françoise Roels, bestuurslid bij de vastgoedgroep Cofinimmo en oprichtster van Women On Board. Deze organisatie stimuleert bedrijven om meer vrouwen in raden van bestuur op te nemen. Wat zijn de effecten van de quotawet? Is er nog sprake van een glazen plafond of is het eerder een lekkende pijplijn? En presteren bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur of management beter? In het weekend van Internationale Vrouwendag nemen we de effecten van de quotawet onder de loep in Z-Talk

Koen Doens is nog één van de weinige Belgische topambtenaren bij de Europese commissie. Als directeur-generaal van het departement Internationale Samenwerking en Ontwikkeling leidt hij een dienst van 3700 medewerkers en beheert hij een budget van 7,5 miljard euro. Welke prioriteiten omvat het vernieuwde Europese ontwikkelingsbeleid? Zijn migratiekosten ook ontwikkelingshulp? En dragen lidstaten voldoende bij om Europese doelstellingen te realiseren? U hoort het in deze Z-Talk met Koen Doens.

Een reeks onwaarschijnlijke blunders en foute inschattingen hebben geleid tot de problemen met de Boeing 737 MAX. Professor Tim De Troyer van de VUB, zelf ook piloot, duikt in het dossier van de twee dodelijke crashes met het toestel. Hij legt in Z-Talk uit hoe zowel ontwerpfouten als commerciële overwegingen meegespeeld hebben.

Hassan Al Hilou, al vaker de jongste ondernemer van Vlaanderen genoemd, heeft een boek geschreven: 'Ik ben Hassan'. Het is een boek over ondernemen en de empathie en gedrevenheid die daarvoor nodig zijn. Maar we hebben het ook over diversiteit in het bedrijfsleven en de rol van het onderwijs.

Zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk erin slagen om het komende jaar een handelsakkoord te onderhandelen? En wie wint nu het meest met de Brexit: de Britten of wij? Professor Steven Van Hecke, Europakenner van de KULeuven, analyseert de scheiding tussen de Britten en de EU.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen dit jaar niet uit het nieuws weg te slaan zijn. Hoe verloopt de horse race naar de benoeming van een nieuwe president? Welke rol spelen de partijen in het politieke stelsel en hoe verhoudt het Congres zich tot de president? Paul Verhagen is co-auteur van het boek Het Amerikaanse Presidentschap. Het boek werpt ondermeer een licht op de oorspronkelijk intenties van de Founding Fathers bij de oprichting van de Amerikaanse staat. De burger mocht inspraak krijgen maar ook niet te veel. En dat is niet echt veranderd, volgens de Z-Talk gast Paul Verhagen.

Consumenten die moeilijkheden hebben hun facturen te betalen, komen soms in een neerwaartse spiraal van schulden terecht. Dat wil het parlement aanpakken. Maar de manier waarop ze dat doet, is niet grondig genoeg. Een gesprek met Bart Vandesompele, van Socrem.

"Over 4 jaar zullen we de eerste levende botfragmenten inplanten bij patiënten." Reumatoloog Frank Luyten van het UZ Leuven doet een straffe voorspelling. Volgens hem staan we aan een vooravond van een nieuwe generatie behandelingen. De "regeneratieve geneeskunde" zal echte wisselstukken maken voor onze organen en botten. Het werk van Luyten lag eerder al aan de basis van het Vlaamse biotechbedrijf TiGenix.

Khalid Benhaddou is een bruggenbouwer. Hij werd op zijn 18 jaar de jongste imam van het land en is ondertussen directeur van het het expertisecentrum CIRRA dat zich inzet om de problemen van een interculturele samenleving bespreekbaar te maken. Benhaddou is voorstander van een rationele islam, een godsdienstbeleving die in relatie staat met de wereld waarin we leven en die de koranwetten interpreteert vanuit hedendaagse bril. "Islam is een huis met verschillende kamers", zegt Benhaddou. Daarmee verwijst hij naar de vele verschillen die er zijn binnen de islam, net zoals die er ook zijn in onze seculiere samenleving. Een gesprek tijdens de jaarwisseling over verlichtingswaarden, onderwijs en godsdienstbeleving.

Duikt binnenkort bij vakbondsprotest een vierde kleur op, naast het groen van ACV, het rood van ABVV en het blauw van het liberale ACLVB? Yves Van Antwerpen heeft de Nieuwe Onafhankelijke Vlaamse Vakbond (NOVV) opgericht. Jarenlang was hij actief binnen ACV, maar met NOVV denkt hij het verschil te maken door persoonlijke dienstverlening en een alternatieve aanpak bij sociale conflicten.